90. výročí založení školy při DPN Opařany

Fotodokumentace z oslav k 90. výročí založení školy při DPN Opařany