Český den proti rakovině 2012

Fotodokumentace z Českého dnu proti rakovině 2012 v DPN Opařany