DPL Opařany nabídla prostory pro cvičný byt Základní škole při léčebně od 1.5.2011

Fotodokumentace interiérů cvičného bytu v DPN Opařany