Den duševního zdraví 2016

Fotodokumentace ze semináře Den duševního zdraví 2016