Děti v Praze na slavnosti - 17.12.2011

17.12.2011 se mohly děti zúčastnit na pozvání Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v prostorách metropolitní katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě dopolední mše a v Arcibiskupském paláci tradičního řádového dne za účasti 50. velmistra Řádu sv. Lazara J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz.