Dětský den 2013

Fotodokumentace z Mezinárodního dne dětí v roce 2013 v DPN Opařany