g_cajovna

Čajovna

Fotodokumentace interiérů čajovny v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany