g_darpc

Dar PC

Fotodokumentace z předání daru - počítače pánů Vítka a Sidovského