g_dendeti2009

den-deti-2009

Fotodokumentace z akce Mezinárodní den dětí v DPN v roce 2009