g_malatel

malirsky-atelier-2007

Díla pacientů - malířského ateliéru v DPN Opařany