g_predani_1reko

Předání 1. etapy dokončené rekonstrukce budovy B1

Fotodokumentace ze slavnostního předání 1. etapy dokončené rekonstrukce budovy B1