g_semasper

seminar-8-10-2008

Fotodokumentace ze semináře Aspergerův syndrom - časná diagnostika a Farmakologická léčba příznaků ADHD u autistických dětí