Galerie květen 2022

V květnu jsme se nenudili, hned dvě velké akce jsme měli. Potěšily nás opět Loutky v nemocnici a jejich představení O statečném tygříkovi. A pak se chystala jedna mega akce, a to propojení s Celorepublikovým festivalem základních uměleckých škol.

S novou aktivitou se setkali pacienti, jejich rodiče, obec Opařany i veřejnost dne 24. května v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech. Areál nemocnice celé odpoledne hostil VI. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol, tentokrát z Jižních Čech. Celá akce byla koncipována především jako ukázka možných volnočasových aktivit, které přirozeně děti rozvíjejí a podporují jejich pozitivní sebehodnocení. A bylo hodně legrace a pohody. Kamila Malinská, kancléřka Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, který naší nemocnici dlouhodobě podporuje, zorganizovala koncert v kostele sv. Františka Xaverského, který je součástí našeho areálu. A dorazil i herec Petr Čtvrtníček, náš velký donátor, i pan senátor Větrovský a bývalá paní ředitelka DPN Opařany MUDr. Iva Hodková. Měli jsme velkou radost, byl to moc prima den.