Klub pro pacienty 2011

Fotodokumentace z Klubu pro pacienty 2011 v DPN Opařany