Seminář k problematice ADHD, který se koná dne 5. února 2020 od 10.00 do 12.30 hodin v Parlamentu České republiky

Fotodokumentace ze semináře k problematice ADHD, který se konal dne 5. února 2020 od 10.00 do 12.30 hodin v Parlamentu České republiky