V pátek 9.9. 2011 léčebnu navštívila návštěva ze Slovinska

Fotodokumentace z návštěvy ze Slovinska v DPN Opařany - 9.9. 2011