Zdravotní klauni 2011

Fotodokumentace z akcí Zdravotní klauni 2011 v DPN Opařany