DPL OPAŘANY ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY ŠKOLY

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA OPAŘANY
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, zadávací řízení organizované formou výzvy více zájemcům ve smyslu § 12 odst. 3 zákona a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: "DPL OPAŘANY ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY"

Neveřejné.