Ředitelka Dětské psychiatrické léčebny Opařany vyhlašuje výběrové řízení na pozici primářů / primářek

Ředitelka Dětské psychiatrické léčebny Opařany

vyhlašuje výběrové řízení na pozici primářů / primářek:

 

  • oddělení mladšího školního věku,
  • oddělení staršího školního a dorostového věku.

 

 

Požadujeme:vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo psychiatrie s předpokladem doplnění odbornosti v oboru dětská a dorostová psychiatrie, licenci ČLK pro výkon funkce primáře, 10 let praxe ve zdravotnictví a z toho 3 let v lůžkovém zdravotnickém zařízení, morální a občanskou bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řídící, organizační a komunikační schopnosti. 

Praxe v řídící funkci a  v oboru dětská a dorostová psychiatrie výhodou.

 

K přihlášce nutno přiložit:osobní dotazník, životopis s přehledem dosavadní odborné praxe, ověřené kopie dokladů o vzdělání včetně licence ČLK, osvědčení dle zák. 451/91 Sb.,  výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců, potvrzení o zdravotní způsobilosti, souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Uzávěrka přihlášek:  30. 6. 2011.

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Dětská psychiatrická léčebna, 391 61 Opařany 121.

Obálku označte textem: výběrové řízení - primář.

 

Zvýhodněné platové podmínky v souladu s platnými předpisy pro příspěvkové organizace, zaměstnanecké benefity.

 

 

 

 

prim. MUDr. Iva Hodková

ředitelka léčebny

 

 

 

V Opařanech dne 23. 5. 2011