Výzva k podání nabídky ČSN EN ISO 9001:2009 - typ neveřejná

Historie stavu oznámení 

20.9.2011

  • Vyhlášeno výběrové řízení

19.10.2011

  • Ukončení výběrového řízení.

Dětská psychiatrická léčebna Opařany vypisuje výběrové řízení k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu. Typ neveřejná.

Zavedení systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009