Publikační činnost našich lékařů a psychologů

Publikační činnost našich lékařů a psychologů

Články v odborných periodicích

HAVELKOVÁ, Anna, Kateřina BARTOŠOVÁ a David HAVELKA. Prevalence of parents and children living with parental severe mental illness: A scoping review. Československá psychologie. Praha: Academia, 2023, roč. 67, č. 1, s. 63-81. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.67.1.63.

ŠEBÁNKOVÁ, Lucie a David HAVELKA. Diagnostika a intervence u sociálně podmíněného mentálního postižení: kvalitativní studie v praxi českých pedagogicko-psychologických poraden. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost, 2022, roč. 16, č. 2, s. 1-22. ISSN 1802-8853. doi:1802-8853.

Stať ve sborníku

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA, Kateřina BARTOŠOVÁ a Eliška KUBOVČÍKOVÁ. Prevalence rodičovství mezi pacienty se závažnou duševní poruchou: Předběžné výsledky. In Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. Sociálne procesy a osobnosť 2022: Zborník príspevkov z 23. medzinárodnej konferencie. 1. vydání. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, SAV, 2023. s. 157-164, 488 s. ISBN 978-80-89524-86-0.

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Hidden Heroes - Children Of Parents With Severe Mental Illness In School Practice. In Güneyli, Ahmet; Silman, Fatoş. European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology. 1st Edition. Madrid, Spain: European Publisher, 2022. s. 184-196. ISBN 978-1-80296-959-7. doi:10.15405/epiceepsy.22123.16.

Popularizační texty a aktivity

HAVELKA, David, Lucia ŠNAJDEROVÁ a Aneta SHUMLYANSKY. Jak podpořit děti s duševními obtížemi v prostředí školských poradenských zařízení. Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, České Budějovice, 2024.

HAVELKA, David, Lucia ŠNAJDEROVÁ a Aneta SHUMLYANSKY. Jak podpořit děti s duševními obtížemi v prostředí školy. Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, České Budějovice, 2024.

HAVELKA, David. Možnosti propojení dětské klinické psychologie, speciální pedagogiky a psychiatrie. Masarykova univerzita, Katedra inkluzivní a speciální pedagogiky, Brno, 2023.

JIROUŠKOVÁ, Daniela a David HAVELKA. Stereotypy a předsudky v praxi učitele mateřské školy. Praha: Informatorium 3-8: časopis pro mateřské školy a školní družiny, 2023. s. 14-17. ISSN 1210-7506.

JIROUŠKOVÁ, Daniela a David HAVELKA. Stereotypy a předsudky v praxi učitele mateřské školy. Informatorium 3-8: časopis pro mateřské školy a školní družiny, 2023. s. 16-17. ISSN 1210-7506.

JIROUŠKOVÁ, Daniela a David HAVELKA. Nejčastější předsudky a stereotypy v praxi předškolního učitele. Praha: Informatorium 3-8: časopis pro mateřské školy a školní družiny, 2023. s. 16-18. ISSN 1210-7506.

HAVELKA, David. Sebepoškozování a možnosti zvládání tohoto tématu na půdě školy. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, 2023.

HAVELKA, David. Základy dialektické behaviorální terapie. EGIS, 2023.

JIROUŠKOVÁ, Daniela a David HAVELKA. Stereotypy a předsudky v praxi pedagoga mateřské školy. Wolters Kluwer, 2023. s. 7-9. ISSN 2571-0591.

HAVELKA, David. Emoční dysregulace, sebevražedné chování a sebepoškozování z pohledu dialektické behaviorální terapie. 2022.

HAVELKA, David. Velká dětská trápení. Český rozhlas České Budějovice, 2022.

Prezentace na konferencích

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Attitudes of CBT therapists towards children of parents with SMI compared to other therapeutic approaches. In EABCT 2023 Congress, 04th-07th October, Granada Luxury Belek Antalya. 2023.

KOUBKOVÁ, Zuzana, Veronika ZAGATOVÁ, David HAVELKA, Michal GOETZ, Jaroslav VRBA, Vladana MELICHEROVÁ, Kristýna ROUSOVÁ, Dita SÁLOVÁ, Marcela NOSKOVÁ, Jan HOMOLA a Lucia ŠNAJDEROVÁ. D-BOAT: Program dialektické behaviorální terapie Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech a zhodnocení jeho efektivity. In 34. Česko-slovenská psychoterapeutická konference 2023. 2023.

HAVELKA, David. D-BOAT: program pro chronicky sebevražedné a excesivně se sebepoškozující dospívající. In Kvalita zdravotní péče a akreditace. 2023.

HAVELKA, David. Dialektická behaviorální terapie u dospívajících, základní informace a zkušenosti z DPN Opařany. In 11. Jihočeská konference Hluboká. 2023.

HAVELKOVÁ, Anna a David HAVELKA. Rodičovství mezi hospitalizovanými pacienty se závažným duševním onemocněním: výsledky prevalenční studie ze dvoulůžkových psychiatrických zařízení v ČR. In XIV. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě. 2023.

HAVELKA, David. Sourozenci dětí s PAS. In PAS aneb Jak dál? - 1. konference o problematice poruch autistického spektra. 2023.

ŠEBÁNKOVÁ, Lucie a David HAVELKA. Diagnostika a intervence u sociálně podmíněného mentálního postižení: kvalitativní studie v praxi českých pedagogicko-psychologických poraden. 2022.

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Hidden Heroes - Children of parents with severe mental illness in school. In ICEEPSY 2022: The 13th International Conference on Education & Educational Psychology. 2022. doi:10.15405/iceepsy2022(1986-3020).

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA, Kateřina BARTOŠOVÁ a Eliška KUBOVČÍKOVÁ. Prevalence rodičovství mezi pacienty se závažnou duševní poruchou : Předběžné výsledky. In Sociálne procesy a osobnosť 2022 : 23. ročník medzinárodnej konferencie, Stará Lesná. 2022. ISBN 978-80-89524-69-3.

Uspořádání workshopu

HAVELKOVÁ, Anna a David HAVELKA. Děti rodičů se závažným duševním onemocněním. 2022.

Přehledové a vzdělávací texty

JIROUŠKOVÁ, Daniela a David HAVELKA. Stereotypy a předsudky v praxi pracovníků školního poradenství. 3ú2023. Praha: Wolters Kluwer, 2023. 3 s. ISSN 2336-3436.

Recenze odborné knihy

ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Martina FRIEDLOVÁ. Zármutek dětí a dospívajících. Grada Publishing a.s., 2024. ISBN 978-80-271-3884-5.