Aktuality

10. sjezd psychiatrické společnosti PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně 12.-15.6.2014

Téma: Budocnost  psychiatrické  péče  o duševně  nemocné. Své   zastoupení  v  několika sekcích  měla také   dětská a dorostová  psychiatrie.
Za DPN  Opařany MUDr. Jana Schmidtová a Mgr. Petr Štěpánek Ph.D  odprezentovali   práci Traumatické   zkušenosti adolescentních psychiatrických pacientek  a závažnost  problému.
Další  autoři a  témata:  prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. Vývojová psychofarmakologie,  Doc.MUDr. Libuše  Stárková , CSc. Diagnostika a  léčba  poruch autistického spektra z  pohledu současných  mezinárodních  doporučení, MUDr. Jaroslav Matýs  Postupy  pedopsychiatra u PAS v  podmínkách ČR,  prim.MUDr. Jiří Koutek Ph.D. Suicidální a sebepoškozující  chování  u poruch  příjmu  potravy, Doc. MUDr. Eva  Malá,CSc. Tourettův syndrom.
foto