Aktuality

12.10. 2010 den otevřených dveří v Základní škole při DPL Opařany

Zaměstanci z léčebny zavítali na slavnostní den do školy při DPL.
Kvalitní vzdělávací proces je neoddělitelnou součástí komplexní pedopsychiatrické péče hospitalizovaných pacientů v léčebně.
Škola pracuje s moderními metodami, získala několik zajímavých projektů. Zmodernizované a účelové interiéry, pomůcky, programy a vybavení jednotlivých tříd potvrzuje, že směr a strategie školy je plně v souladu s potřebami psychiatricky nemocných dětí v léčebném procesu.
Dlouhodobě však tato škola naráží na nesystémové zařazení a financování. Už dávno potřebuje větší a účelové prostory. Plánovaná rekonstrukce další budovy v areálu léčebny pro účely školy nebyla ani započata pro nedostatek finančních prostředků ze strany léčebny . Škola zajišťuje vzdělávací proces pro pacienty - žáky z celé ČR . Jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Zřizovatelem léčebny - zdravotnického zařízení je Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Pozvánka, více na www.dpns.cz