Aktuality

12.11.2008 byla slavnostně předána rekonstruovaná budova „B“.

Děti, zaměstnanci a hosté měli možnost si prostory prohlédnout a zhodnotit celkový výsledek rekonstrukce. V prezentaci byl zachycen průběh celé akce, která trvala téměř 12 měsíců.
Rekonstrukce přinesla další krok ve zlepšení komfortu pro pacienty v zázemí ložnic, šaten a multifunkčních prostor .Pro zaměstnance zejména v  pracovním zázemí sesteren .
Se zlepšením souvisí úzce i posun kvality poskytované péče.

FotoTisková zpráva