Aktuality

12.12.2009 dostaly děti pozvání do Prahy od Řádu svatého Lazara Jeruzalémského na slavnostní řádový den.

Den byl zahájen dopolední mší v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu, pokračoval setkáním s členy ŘSLJ na lodi Nepomuk, děti dostaly dárky.
Následovala prohlídka muzea Karlova mostu s krásným betlémem.
Nechyběla tradiční procházka vánoční Prahou, návštěva Betlémské kaple a výstavy betlémů, Staroměstského náměstí a vánočních trhů, jízda metrem, návštěva nákupního centra.
Řádovým dnem, kde byly děti z léčebny, tak skončil další ročník projektu ŘSLJ v DPL Opařany. 

Foto