Aktuality

15.5.2015 Mezinarodní den rodiny

V DPN probehl seminar  s tematem rodiny v programu Podpory zdravi.

O autorce:

Autorka  MUDr. Veronika Zagatová je absolventkou sebezkušenostního výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch v letech 2009-2012 pod vedením MUDr. Václava Chvály a PhDr. Ludmily Chválové Trapkové, na který navazovalo 100 hodin
supervize. V současné době navštěvuje dvouletý kurs Terapie partnerského vztahu pod vedením Mgr. Jana Knopa a Mgr. Marie Zemanové.
prezentace