Aktuality

16.4.2012 proběhl seminář v DPL

na téma Spolupráce s lůžkovou a ambulantní pedopsychiatrií z pohledu klinického logopeda.

Odborná data se týkala  nejen  klinické logopedie , ale i týmové spolupráce u diferenciální diagnostiky  vývojové dysfázie, pervazivních  vývojových poruch, ADHD  aj.
Přednášející PaedDr. Eva Škodová z Foniatrické kliniky Praha, předsedkyně Rady AKL ČR. www.klinickalogopedie.cz