Aktuality

25.10.-26.10.2006 proběhl 9. ročník Stonožkového týdne v DPL.

25.10.-26.10.2006 proběhl 9. ročník Stonožkového týdne v DPL. Výstava podzimních vazeb, které vytvořily děti s terapeuty, byla nádherná. Návštěvníci měli zájem , si pro potěšení některé výrobky odnést domů. Dobrovolně přispěli finanční částkou 2 000,- Kč, která bude věnována na projekt Aktovka plná štěstí pro děti v poválečné oblasti Bosny a Hercegoviny. Více na www.stonozka.org.

Stonožkový týden už probíhal i před výstavou . Pacienti stanice B6- 3. oddělení léčebny přispěli částkou ve výši 500,- Kč. K tomu, aby mohli podpořit projekt Aktovka plná štěstí, museli sebrat téměř 500 kg jablek s terapeutem v programu léčby prací.
 
Celkově léčebna zasílá na účet Stonožky částku 2 500,- Kč.
Foto