Aktuality

27.11.2009 přijel za dětmi do léčebny Lotrando.

27.11.2009 přijel za dětmi do léčebny Lotrando. Představitel hlavní role z pohádky O Lotrandovi a Zubejdě pan Jiří Strach herec a režisér v refektáři léčebny s dětmi k pohádce O Lotrandovi a Zubejdě zpíval, diskutoval, hrál . Děti byly průvodci Lotranda po léčebně spolu s hosty z Řádu svatého Lazara Jeruzalémského. ŘSLJ dal setkání podporu v rámci projektu spolupráce s léčebnou.
Foto