Aktuality

30.10.2007 zavítaly již po druhé v roce 2007 do DPL Opařany „Loutky v nemocnici“.

Ve dvou představeních pro mladší a starší děti v refektáři léčebny strávily děti s loutkami zajímavé odpoledne. Nasloucháním a sledováním příběhů, interaktivním vstupováním do děje a příběhu, zpíváním. Loutky a výkony loutkoherců byly pro děti přitažlivé a vydržely v divadle celé odpoledne. Určitě projekt nabídl dětem v léčebně možnost, jak se rozptýlit, jak zpříjemnit běžný všední den, jak se zase těšit a plánovat třeba tvorbu vlastních loutek pro příští setkání v procesu ergoterapie.
Tento projekt může mít na dětské psychiatrii ještě větší a hlubší rozměr, když příběhy podpoří přirozenou cestou i témata z léčebného procesu- jako jsou vztahy mezi lidmi, vrstevníky , agrese, rodinná problematika, využití volného času.
Náš projekt usiluje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích. Nabízí dětem bezprostřední komunikaci pomocí loutky a odpoutání od prožívané reality nemoci.
Metoda, kterou nabízíme, není jen divadelním představením, je to forma hry s dětmi a pro děti. Snažíme se o diferencovaný přístup k různě nemocným dětem– zohledňujeme dlouhodobá či chronická, akutní i bolestivá onemocnění.
Používáme ke hře loutky, protože loutka se může stát médiem, přes které je možné komunikovat i nonverbálně. Loutka se podobá hračce a hračka vytváří prostor pro hru. Hra probíhá buď v herně (pro pacienty schopné pohybu) anebo přímo na pokojích, na postýlce, která se stává jevištěm. Jednotlivé pohádky a příběhy, stejně jako loutky vybíráme podle věku a onemocnění dítěte. Máme s sebou i hudební nástroje a často s dětmi zpíváme. Děti se podle dosavadních zkušeností zapojují do hry: napovídají, pomáhají vymýšlet příběh, někdy hrají i se svými vlastními hračkami.
Často si postěžují na to, co je trápí a vzniká tak prostor pro verbalizaci stísňujících pocitů. Tento proces výsledně působí blahodárně na průběh nemoci. Hrajeme pro děti, ale hlavně s dětmi - hrajeme si a loutka je prostředníkem v komunikaci. Snažíme se děti potěšit, vytrhnout z izolovanosti, ve které se momentálně nalézají, ukázat situaci z jiného úhlu. Doba našeho pobytu na oddělení je variabilní. Přizpůsobujeme se možnostem oddělení, i dětských pacientů.
Hrajeme po pražských nemocnicích už od roku 2002, spolupracujeme s nemocničním personálem a stále rozšiřujeme svůj repertoár.
www.noise.cz/divadlo
Foto