Aktuality

30.5.2006 byl předán Projekt podpory DPL od Stonožky při 10 . výročí spolupráce mezi hnutím a léčebnou.

Slavnostního předání auta se zúčastnilo přes 70 hostů.Mezi hosty byli zástupci Stonožky, Stavitelství Řehoř, Řádu sv. Lazara, armády ČR, škol z České republiky, úřadů. firem, sponzorů. Léčebna dostala i mnoho nádherných gratulací. Paní prezidentka Stonožky Běla Gran Jensen zhodnotila celých deset let podpory dětské psychiatrii v Opařanech ze strany Stonožky. Práci označila jako systémovou s cílem pomoci tak, aby byla léčba na psychiatrii pro děti a dospívající efektivní, důstojná a nebyla na okraji zájmu.
Se Stonožkou přišlo za deset let do léčebny mnoho pozitivního, nového, začalo se s setkávat nespočet lidí, dětí, škol, a to nejen z České republiky, které spojuje cíl pomoci a podpořit .  Léčebna za deset let ukázala, že projekty dokázala účelně zapracovat do rehabilitačních a volnočasových programů, které jsou neoddělitelnou součástí léčby na psychiatrii v Opařanech. Děkujeme Vám všem, kdo nestojíte stranou a pomáháte nám!foto