Aktuality

4.9.2006 byl zahájen nový školní rok v ZŠ při DPL Opařany.

4.9.2006 byl zahájen nový školní rok v ZŠ při DPL Opařany.
Do školy nastoupilo 84 žáků a jejich počty rychle narůstají , a to podle počtu dětí, které jsou přijímány k hospitalizaci.
Ve škole pracuje 15 učitelů, 4 asistentky učitele , zástupkyně ředitelky, ředitelka.
Mgr. Jarmila Drátovská - ředitelka Základní školy při DPL, Opařany 160
Mgr. Hana Němcová - zástupkyně ředitelky Základní školy při DPL, Opařany 160
Kontakt telefon: 381 204 245