Aktuality

4. den kronik v DPN Opařany 3.10.2014 pořádaného u příležitosti nadcházejícího Světového dne duševního zdraví - 10.10.2014

Bývalí  zaměstnanci   zejména  z řad ošetřovatelské  péče  přišli  zavzpomínat  na  svoji  kariéru   v léčebně.
Osvěžili  přítomnost vzpomínkami  na  minulost  nad  kronikami  z jednotlivých  oddělení a  pracovišť.  Vlastně   jsou  to  jejich kroniky,  které  psali a    nám se je   podařilo  uchovat. Po  letech  jsme  do  nich  nahlédli a  najednou se  z nich  stal  velmi  cenný  artikl,  který  slovy ,   fotografiemi,  pohlednicemi,  výstřižky  z  novin,  kresbami  zaměstnanců  zachytil a mapoval    dobu a   také  úroveň    tehdejší  dětské  psychiatrie.  Kroniky  jsou    cennou  součástí  depozitářů  nemocnice a  historických  výstav.
Nabídnutá  prohlídka   současné  nemocnice  a komentáře   dokladují,    že  očima  těch  ,  kteří  v tehdejší  léčebně  strávili  kus   života ,  pokrok v  dětské a dorostové  psychiatrii  i přes   současné  výhrady   společnosti  zaznamenal  obrovský  pokrok.  Jsme  na  počátku  transformačního  úsilí  psychiatrie v ČR 21.  století.  Ale  i  bez  toho  pochopitelně   běží   modernizace   medicínského oboru    svým  tempem  vpřed. Došlo  k  významné  redukci  lůžek,  ke  zkrácení  doby  hospitalizace,  změnila se  diagnostická  struktura  léčených  pacientů,  převažují  pacienti  z  rodin,   je  mnoho  pacientů s  akutní  péčí. Diagnostické a terapeutické přístupy  jdou současně   s  medicínským  pokrokem a  jsou  bezprostředně  zaváděny  do  praxe. Co  je  také  úplně  jinak a  jiné   a v  tom jsme  se  shodli. Paternalistický přístup  je  dávno  v  převaze  pryč a místo  něj  je tu  partnerství s  pacientem a  jeho  rodinou a akcent  obecně  na  lidská  práva.
Na  závěr     malé  zamyšlení  nad  citátem . Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti (Sabatini)
pozvánka, foto