Aktuality

7.12. 2007 byly pozvány děti z DPL Hnutím Stonožka do Lucerny na vánoční koncert.

Paní Běla Gran Jensen poděkovala všem stonožkovým školám za celoroční práci pro Stonožku . Připoměla podporu dětské psychiatrii za uplynulá období a projekty pro dětskou psychiatrii i pro budoucí rok.
Stonožka pomohla jak v ČR , tak v Kosovu a Afganistánu. Více na www.stonozka.org
Foto