Aktuality

8.12.2006 byly děti z léčebny pozvány od hnutí Stonožka na vánoční koncert do Prahy do Lucerny a na mši do vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého u Pražského Hradu.

Mše byla oslovující a pan kaplan pplk.Kozler poděkoval dětem za jejich pomoc kamarádům, kteří to potřebují , ať už v ČR nebo v poválečných oblastech.
Program v Lucerně byl slavnostní a veselý, koncertem provázel známý Vojta Kotek.
Prezidentka Hnutí Stonožka paní Běla Gran Jensen poděkovala všem dětem a dospělým za pomoc, za krásná setkávání během roku.Věnovala pozornost i 10 leté spolupráci a pomoci dětem na dětské a dorostové psychiatrii v Opařanech.
Na Václavském náměstí měly děti možnost vidět konkrétní pomoc- auto VW, které od Stonožky dostala léčebna Opařany.V dárkové tašce každému dítěti v Lucerně nechyběl od Stonožky ani symbolický vánoční perník se symbolem léčebny a Stonožky.

Více se dočtete na www.stonozka.org - Aktuality

Foto