Aktuality

8. dubna 2005 se konalo pracovní jednání na MZ ČR, kde bylo oznámeno zrušení výběrového řízení pro obsazení funkce ředitele/ředitelky DPL Opařany.

 Ředitelce MUDr. Ivě Hodkové bylo ministryní zdravotnictví Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc. protokolárně předáno jmenování do funkce ředitelky Dětské psychiatrické léčebny Opařany.