Aktuality

9.11.2011 se konala konference na téma Problematika dětské a dorostové psychiatrie ve školách

kterou zajistila Koalice pro zdraví , o.p.s. ve spolupráci s Asociací dětské a dorostové psychiatrie,o.s.
Konference se konala v Lékařském domě ČLS JEP v Praze a navazuje na konferenci v Parlamentu ČR ze 6.12.2010.
Cílem letošního programu bylo seznámit účastníky konference více a podrobněji pro praxi s problematikou oboru, zapojením dítěte s duševní poruchou ve vzdělávacím procesu , zlepšením vzájemné spolupráce mezi lékařem, školou a rodinou dítěte.

Jak zajistit včasnou odbornou péči dětem a jejich rodinám v podmínkách dnešní moderní dětské psychiatrie. Byly vysvětleny biologické příčiny duševních poruch u dětí v kontextu vývoje včetně praktických možností péče o dětské pacienty.

Přednášející představili diagnostické profily, práci ambulancí a lůžkových zařízeních, dále novelu vyhlášky č. 116 / 2011 Sb. a přínosy moderní pedopsychiatrie pro současné školství.
Odborný program se setkal se zájmem a bohatou diskusí z řad účastníků a stejně tak na tiskové konferenci se zástupci médií.Konference proběhne i v Brně v Institutu NCO NZO dne 7.12.2011.

Program konference

9.11.2011 se konala konference  na téma Problematika dětské a dorostové psychiatrie ve školách - záběr na účastníky konference  9.11.2011 se konala konference  na téma Problematika dětské a dorostové psychiatrie ve školách - záběr na řečníky konference