Aktuality

90 let DPN Opařany jsme připoměli na vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 3.12.2014 a slavnostním semináři v DPN Opařany 4.12.2014

Přednášející   prim. MUDr.  Iva  Hodková a Mgr. Martina  Řehořová Ph.D.
Přednáška  byla v  Praze  doplněna   mobilní  výstavou,    která v  průřezu nechala  nahlédnout   do  90 let  existence.
V  prostorách  DPN   Opařany  jsou  ve  3  výstavních  síních  instalovány  výstavy  k  historii  psychiatrie v  Opařanech.
Foto