Aktuality

Adolescent v krizi - kam s ním?

Článek   "Adolescent v krizi - kam s ním?"  zmiňuje,  že   nejsou  specializovaná  zařízení  pro  problematiku  adolescentů s psychiatrickou  problematikou a  uvádí  se jediné  pracoviště . Přispěli  jsme  do  diskuse.

Jak jsme si s autory  dat v   článku  vysvětlili,  zapomnělo se zcela na nejstarší  a v ČR  zavedené pracoviště specializované pedopsychiatrické péče pro adolescenty v DPN Opařany. Aktuálně  máme pro  dospívající  počet lůžek 60- 80 podle obložnosti pro diagnostiku a léčbu. Spádová oblast ČR, vysoké zastoupení Prahy, Stř. kraje, Jihočeského kraje. Oddělení založil známý a významný pedopsychiatr ředitel prim. MUDr. Vladimír Vojtík v 60. letech 20.stol., který se právě specializoval na adolescenty nejdříve a dlouho v Opařanech a pak v Praze Bohnicích. V rozvoji v Opařanech pokračoval prim. MUDr. Josef Kříž,  později ředitel  a v současnosti vede dorostové oddělení prim. Jana Holendová. Nejsme neznámí. Od 60. let pořádáme odborné konference Opařanské dny pravidelně ob dva roky  dosud  a oddělení pro adolescenty všichni známe. Poptávka po zdravotních službách pro adolescenty roste, narůstají počty hospitalizovaných dívek. Zvyšuje se obrat na lůžku, zkracuje se doba hospitalizace, převažuje diagnostika a akutní stavy celého dg. spektra v této věkové kategorii.  DPN  Opařany  slaví   90  let (1924-2014)  své  existence.
prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Opařany

Až dvacet procent dětí by potřebovalo dětského psychiatra