Aktuality

Adventní koncert a zpívání v Opařanech

Ve čtvrtek 10. prosince 2009 se již tradičně konal adventní koncert P. Jaroslava Konečného a Tomáše Najbrta, tvořících těleso Musica da Chiesa, v opařanské léčebně v barokním refektáři. I v letošním roce se posluchači - děti, zaměstnanci a hosté- seznámili s některými novými nástroj a dětmi nacvičená koleda „Ó, vzhlížejme vzhůru…“ několikrát zaznělana tomto milém předvánočním setkání. Po koncertěpředali bailli Ondřej Vanke a kancléř Petr Řehoř ředitelce MUDr. Ivě Hodkové šek na 30 000 Kč. Finanční dar byl získán jako výtěžek členů a hostů Řádu SLJ na pracovní sponzorské večeři 11.9.2009 na zámku v Chotěboři. Peníze budou použity na ergoterapeutické programy .

Koncert v Opařanech byl v plné šíří podpořen Řádem Sv. Lazara Jeruzalémského a navazuje na předešlé projekty s ŘSLJ.
FotoPlakát