Aktuality

Česká psychiatrie v 21. století

8.3.2007 se zástupci DPL se zúčastnili konference v Senátu Parlamentu ČR na téma Česká psychiatrie v 21. století: potřeby a realita.
Na konferenci bylo konstatováno, že obor psychiatrie je v ČR nadále podfinancován zásadním způsobem tak, že se jedná až o diskriminaci oboru psychiatrie , a tím i diskriminaci pacientů, kteří užívají různé typy psychiatrické péče/ ambulantní, lůžkové, komunitní/.
V průběhu 90. let a po roce 2000 nedošlo k žádným zásadním změnám ve financování, ačkoliv zastoupení duševních poruch a nemocí v pracovní neschopnosti v ČR zaujímá 1. místo. Všichni zúčastnění apelovali společně na nutnou a žádoucí zásadní změnu, která by korespondovala s potřebami oboru, modernizací, s vypovídajícími statistickými údaji.
Dětská psychiatrie nebyla zmíněna vůbec.
Aktuality - archiv

Pozvánka