Aktuality

Český den proti rakovině – 10. ročník v léčebně a v Opařanech

14. května 2008 se léčebna připojila k 12. ročníku veřejné celonárodní sbírky Ligy proti rakovině, jejímž cílem bylo informovat veřejnost o možnostech prevence proti rakovině a získat prostředky na boj proti této nemoci.

V letošním roce skupiny dětí s terapeuty rozdaly po léčebně a v obci 210 kvítků – sluníček (symbolů Českého dne proti rakovině) a vybraly za ně 4 832,- Kč . Průměr na jednoho dárce je 23 Kč.