Aktuality

Cirkus Paciento v naší nemocnici 12.4.-15.4.2016 s klauny v divadle DPN

Několikadenní příprava mnoha cirkusových kousků , které nacvičovaly děti ze všech oddělení s klauny v divadle nemocnice.
15.4. od 14,00 hodin se konala premiéra. Zaplněné hlediště divadla jásalo a odměňovalo kamarády potleskem za skvělé žonglování, kouzla, artistické výkony, zpěv. Skvělá atmosféra, nadšení a zažití úspěchu doznívá v léčebném procesu ještě dlouho.

Cirkus Paciento je týdenní program určený především dlouhodobě nemocným dětem. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Tří až čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením, na kterém děti rodičům, ostatním dětem a zdravotnickému personálu předvádějí své nově nabyté cirkusové dovednosti.
Hlavní poslání Cirkusů Paciento je vzbudit u malých pacientů aktivní zájem o život a uzdravení, a i proto se Cirkus Paciento stává součástí celkového léčebného procesu. Projekt Cirkus Paciento probíhá zčásti v nemocnicích a zčásti v dětských léčebnách, v nichž děti tráví delší dobu, a to buď na oddělení dané nemocnice, nebo v pravém cirkusovém stanu venku.

foto