Aktuality

Co se píše o novele Zákona o zdravotních službách od 1.4.2013?

 

Padá souhlas obou rodičů s léčbou dítěte
27.3.2013 Právo str. 4 Zpravodajství
Václav Pergl Zdravotnictví

Od 1. dubna už nebude nutný souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte a Češi také budou moci dostávat orgány od cizinců, kteří zemřeli na území ČR. Bude už též možné dovážet konopí k léčebným účelům.
„Novela zákona o zdravotních službách ruší souhlas obou rodičů s léčbou dítěte,“ řekl Právu v úterý Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví. Podle novely nyní už bude stačit souhlas dítěte s léčbou, lékař ale musí rozhodnout, že je takový postup přiměřený s ohledem na rozumovou vyspělost pacienta.
Pokud tomu tak nebude, bude nutný souhlas rodiče, který k němu ale bude moci zmocnit například prarodiče nebo chůvu. Novela rovněž ruší povinnost lékaře požadovat od pacienta po uplynutí 30 dnů nový informovaný souhlas s léčbou.
Novela zákona o specifických zdravotních službách zjednodušuje vstupní lékařské prohlídky u dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, vyžadovat se budou jen u rizikových prací.

Léčebné konopí se bude dovážet
Novela zákona o léčivech a o návykových látkách legalizuje konopí pro léčebné účely a zavádí registr výdeje léků na předpis s omezením. „Nejprve bude možné léčebné konopí dovážet ze zahraničí, nejspíše z Nizozemska, rok po účinnosti zákona, po 1. dubnu 2014, bude moci Státní ústav pro kontrolu léčiv udělit licence firmám pro pěstování konopí na území ČR. Léčebné konopí bude vydáváno na elektronický recept,“ uvedl Plíšek. Novela zákona o léčivech zavádí opatření proti padělkům léků a současně zavádí povinné elektronické recepty od r. 2015.

Orgány i od cizinců
Novela transplantačního zákona umožňuje u českých pacientů transplantovat orgány také od cizinců, kteří zemřeli v Česku, což dosud možné nebylo.
Žijícím dárcům by mělo být kompenzováno nepohodlí a omezení kvůli darování a pokryty výdaje a ztráty příjmu. Norma počítá také s příspěvkem pro pozůstalé na vypravení pohřbu dárce. Dopravu těla zemřelého dárce z místa pitvy do místa pohřbu zaplatí místo příbuzných zdravotní pojišťovna příjemce orgánů. Nová pravidla mají sjednotit transplantační zákon s právem EU, které v ostatních zemích Unie umožňuje darování orgánů cizincům včetně Čechů. Stanoví, že pokud je cizinec držitelem dárcovské karty, znamená to, že s darováním orgánů souhlasí.
Pokud není držitelem této karty, lékaři budou muset přes Koordinační středisko transplantací zjistit, zda dříve vyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem svých orgánů. Nutné bude také navázat kontakt s pozůstalými. Pokud se nepodaří zajistit souhlas s odběrem orgánů do 72 hodin, případná transplantace bude vyloučena.