Aktuality

Cvičný byt pro děti v prostorách léčebny - kdo pomůže

DPL Opařany nabídla prostory  pro cvičný byt Základní škole při léčebně od 1.5.2011.
Někteří pacienti  musí pro svůj zdravotní stav být opakovaně hospitalizováni v léčebně. Navíc někteří nemají dobré  rodinné zázemí a nebo  jsou vychováváni mimo rodinu. I v době hospitalizace můžeme přispět k tomu, aby děti s psychiatrickou problematikou byly  lépě připravovány a trénovány  pro běžný život.
Projekt bude realizován školou a léčebna se bude podílet jak v oblasti teoretické, tak praktické. Také pomůže podle možností s vybavením.
Byt 2+1 se nachází v prostorách ubytovny DPL. Je zasazen do běžného  přirozeného prostředí, kde se děti  budou potkávat s nájemníky.
Škole chybí podle paní ředitelky  finance na vybavení bytu - na zakoupení nového důstojného standardního nábytku a základního zařízení  kuchyně. Škola hledá zdroje v projektech , ale  i mezi drobnými dárci.
Najdou se podporovatelé  tohoto  projektu?