Aktuality

Delegace lékařů z Japonska v DPN 12.9.2017

Celodenní pracovní návštěva skupiny osmi lékařů pedopsychiatrů z Japonska z Tokia vč. ředitelů psychiatrických a všeobecných nemocnic, kteří měli zájem poznat systém dětské psychiatrie v ČR, navštívili nemocnici v Opařanech.
Proběhl workshop s prezentací poskytovaných zdravotních služeb a dále s tématem nedobrovolných hospitalizací dětí a adolescentů, prohlídka nemocnice, ZŠ při DPN, historických prostor a kostela sv. Františka Xaverského.
Japonská delegace zavítala do ČR v rámci příprav mezinárodní konference dětské a dorostové psychiatrie ICAPAP, která se koná v Praze v červenci 2018.
foto, napsali o nás