Aktuality

Děti v Praze na slavnosti

17.12.2011 se mohly děti zúčastnit na pozvání Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v prostorách metropolitní katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě dopolední mše a v Arcibiskupském paláci tradičního řádového dne za účasti 50. velmistra Řádu sv. Lazara J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz.

Po mši ve Svatováclavské kapli a prohlídce katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha proběhl program a setkání členů Řádu a hostů v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí. Účastníky setkání přišel pozdravit sám J. E. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský .
Popřál spolu s hrabětem Dobrzenským a kancléřem ČVP chev. Petrem J. Řehořem dětem z léčebny k nadcházejícím Vánocům a společně rozdávali dětem dárky.
Následovala prohlídka Arcibiskupského paláce a procházka večerní Prahou až na Staroměstské náměstí.
plakát, foto