Aktuality

Děti z DPN byly v Praze na Řádovém dnu k poctě sv. Lazara 13. 12. 2014

Řádový den  začal mší  ve Vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze, kde děti   viděly a slyšely  J.Em. Dominika kardinála Duku O.P. a pokračoval  setkáním v prostorách Strahovského kláštera.

Tentokrát děti přivezly dárek pro členy ŘSLJ, a to   malý koncert několika  skladeb na trubku. Zahrál chlapec   z nemocnice a slovem ho  provázela  také  zástupkyně  dětí  z nemocnice.

Děti  měly  možnost   promluvit s J.Em.Dominikem Dukou , předat  jemu a  členům  řádu  dárky  z ergoterapie a neformálně se podělit  o  zážitky. Děti   dostaly  milé  dárky a čekala je    část  programu – procházka  a projížďka historickou předvánoční Prahou.

Ředitelka nemocnice přijala darem znak Vojenského a  špitálního řádu, který bude umístěn v prostorách  nemocnice.