Aktuality

Děti z DPN dostaly pozvání na Řádový den k poctě sv. Lazara 14. 12. 2013

Řádový den se konal již podruhé v kostele sv. Karla Boromejského a v refektáři Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem. Událost poctil svou přítomností apoštolský nuncius J. E. arcibiskup Giuseppe Leanza.
Již tradičně byla též přítomna ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech paní MUDr. Iva Hodková se skupinou pacientů. České velkopřevorství dlouhodobě tuto nemocnici podporuje, v poslední době zejména její program hipoterapie ,koncerty a divadelní představení. Opařanské děti dostaly vánoční dárky od velmistra Řádu J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz. Samy pak obdarovaly členy řádu dárky.
Děti si užily i vánoční atmosféru v centru Prahy a nakoupily si drobné dárky pro své nejbližší.
www.oslj.cz, foto