Aktuality

Dětská a dorostová psychiatrie na programu vědecké schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 7.10.2015

Vážení kolegové,

Dovolte, abych vás pozvala na program schůze Psychiatrické společnosti dne 7.10.2015, který je po celý den věnovaný dětské psychiatrii, a zejména k účast v panelové diskuzi na téma „Od dětského psychiatra k psychiatrovi pro dospělé“, který zajišťuje Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS od 15 hodin, úvodní příspěvky přednesou členové výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie. Téma považujeme za velmi důležité nejen pro klinickou praxi, ale také pro koncepci vzdělávání v oboru a spolupráci s dalšími specializacemi.

Pozvání samozřejmě můžete předat i dalším kolegům, uvítáme účast každého, koho uvedené téma zajímá.

S pozdravem
Za výbor sekce DDP
Petra Uhlíková

pozvánka